FRONT AWARD QSL HISTORY OZ75BO
Danish
OZ75MAY
Danish
OPERATOR
Danish

---- Informations on this page is for the Danish operators ----
Formål: At markere 75 årsdagen for befrielsen af Bornholm (og Danmark)

Aktiviteten er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark
Dato og tid: 1. april til 11. april 2021 kl. 00:00 - 23:59 UTC
Bånd: 160 meter og op inklusiv WARC og 60m
Modes: CW, SSB, DIGI, SSTV mm
Kaldesignal: OZ75BO & OZ75MAY
Kalender: Der skal bookes aktivitetstid i bookingkalenderen for OZ75BO & OZ75MAY

Tilmelding: sker til OZ0J på e-mail oz0j@oz0j.dk med følgende oplysninger:
Navn, call og e-mailadresse på den stationsansvarlige samt adresse på QTHen

Vores bookingkalender for OZ75BO finder du her: OZ75BO
Vores bookingkalender for OZ75MAY finder du her: OZ75MAY
Alle operatører og stationsansvarlige for teams modtager et sæt operatørregler samt en vejledning til bookingkalenderne. Disse skal overholdes under hele eventen.

Log accepteres KUN i ADIF og skal sendes som vedhæftet fil på en e-mail. Du skal have Internet adgang til at sende log den dag, du er aktiv eller senest dagen efter. Du/I får som deltager et sæt operatørregler udleveret, og de skal gennemlæses og overholdes under eventen. Den stationsansvarlige på hver QTH er også ansvarlig for instruktion af evt. medoperatører.

Har du generelt spørgsmål til denne event, så send en e-mail til oz75may@oz0j.dk

73 Jørgen OZ0J
Formand for OZ75MAY-eventet